Litt info om førerhunden

Litt om førerhunden: Det stilles strenge krav til hunder som skal opplæres til førerhunder. De må være: - Tillitsfulle og menneske-vennlige. - Glade i barn i alle aldre. - Nervesterke og trygge. - Vennlige overfor andre hunder. - Sikre ved skudd og skarpe lyder. - Ingen engstelse i trafikken. - God helse. Opplæringen av førerhunden varer i ca. et halvt år.

 

Hovedvekten av treningen skjer i bymiljø, mens en del trening foregår på landevei og på skogssti. I tillegg lærer hunden også mange forskjellige lydighetsøvelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når hunden er ferdig opplært, må trener og hund gjennom en godkjenningsprøve. Treneren går med tildekkede øyne i byen og på landevei, og viser også lydighetsøvelser for et Faglig Utvalg som er oppnevnt av NAV. Dette utvalget godkjenner hunden. Etter godkjenningen kan de synshemmede bli innkalt til skolen for å gjennomgå et samtreningskurs med hunden som varer i ca. tre uker. Da bor de synshemmede på skolen for å lære å bruke førerhunden. På slutten av dette kurset blir de synshemmede, sammen med hunden, vurdert av Faglig Utvalg før hjemreisen.

 

Deretter følger det 5 dagers trening på brukerens hjemsted. Senere følger førerhundskolen opp med råd og eventuelt hjelp. Førerhunden er uten sammenligning det beste hjelpemiddel en synshemmet kan ha for å få en stor bevegelsesfrihet, sikkerhet, vennskap og glede. Førerhunden har offentlig tillatelse til å være med inn på spisesteder og i butikker. Den kjører også gratis med buss, trikk og tog, og i flyene får den være med gratis inn i cabinen. I tillegg er hunden alltid med eieren sin!