Vil du bli forvert?

For å få nok førerhunder, har skolen egne avlstisper, Labrador Retriever, Golden Retriever og Schæfer. Disse er plassert i private familier. Når valpene er ca. 8 uker gamle blir de plassert hos fór-verter. Dette er mennesker som har en valp i hjemmet sitt det første leveåret. Skolen arrangerer jevnlig valpesamlinger, hvor det blir gitt instrukser i hvordan valpen skal behandles. Det er stort behov for fór-verter og dersom du kan tenke deg å bli fór-vert eller er interessert i å høre mere om dette, så kan du kontakte førerhundskolen på tlf. 22 60 35 63.

Du kan regne med å ha hunden i ca. ett år. Oppfølging skjer ved at skolen jevnlig holder valpesamlinger. Veterinærutgifter blir dekket, og hundemat blir vanligvis utlevert på valpesamlingene. Ellers vil hunden være ditt ansvar.

Valpesamlingene gjør det mulig for skolen å følge utviklingen til valpen det første leveåret. Her får du opplæring i generelt hundehold, som øker sjansene for et vellykket resultat. Du får også en nyttig erfaring, hvis du eventuelt skulle anskaffe deg hund selv på et senere tidspunkt.

Det blir stilt strenge krav til hundene, og et godt resultat er avhengig av at hunden vokser opp i et trygt og godt miljø og blir tilvendt alle de situasjoner som er vanlig i bysamfunn.

Husk at det blir trist å levere hunden tilbake. Men den jobben du har gjort er et stort bidrag til at en synshemmet senere får et rikere liv.

Dersom du ønsker å gjøre en slik innsats, kan du fylle ut skolens søknadsskjema.

Søknadsskjema for forverter

Har du erfaring med hunder?
Kan du ha med hunden på jobb eller skole?
Vil hunden være mye alene?