top of page

Stiftelsen Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter

Norges første førerhundskole – etablert i 1966

OM SKOLEN

Stiftelsen Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter er landets eldste førerhundskole. Den ble etablert i 1966 av et styre med medlemmer fra Lions. Skolen ligger ved St. Hanshaugen i Oslo, i et rolig og hyggelig strøk med lett adkomst til bytrafikk. Dette er en stor fordel for trening av hund, og senere hund og bruker fordi opplæringen av hundene og samtreningen med de synshemmede kan starte rett ut fra skolens område.

 

Opplæringen av hundene blir fordelt på fem instruktører, og vi trener til sammen ca 12 hunder i året. Førerhundskolen gir hjelp til synshemmede fra hele landet. Siden skolen startet har vi levert over 600 førerhunder.

Lions førerhundskole har vært medlem av IGDF (International Guide Dog Federation) siden oppstarten av føderasjonen.

IGDF-logo.jpg
Om skolen
Om førerhunden

OM FØRERHUNDEN

Det stilles strenge krav til hunder som skal opplæres til førerhunder.

De må være:


- Tillitsfulle og menneskevennlige.

- Glade i barn i alle aldre.

- Nervesterke og trygge.

- Vennlige overfor andre hunder.

- Sikre ved skudd og skarpe lyder.

- Ingen engstelse i trafikken.

- God helse.

 

Opplæringen av førerhunden varer i ca. et halvt år. 

 

Hovedvekten av treningen skjer i bymiljø, mens en del trening foregår på landevei og på skogssti. I tillegg lærer hunden også mange forskjellige lydighetsøvelser.

Når hunden er ferdig opplært, må trener og hund gjennom en godkjenningsprøve. Treneren går med tildekkede øyne i byen og på landevei, og viser også lydighetsøvelser for et Faglig Utvalg som er oppnevnt av NAV. Dette utvalget godkjenner hunden. Etter godkjenningen av hunden blir de synshemmede innkalt til skolen for å gjennomgå et samtreningskurs med hunden som varer i ca. tre uker. Da bor de synshemmede på skolen for å lære å bruke førerhunden. På slutten av dette kurset blir de synshemmede, sammen med hunden, vurdert av Faglig Utvalg før hjemreisen. 

 

Deretter følger det fem dagers trening på brukerens hjemsted. Senere følger førerhundskolen opp med råd og eventuelt hjelp. Det er obligatorisk med tre hjemmebesøk det første året og deretter ett besøk de to påfølgende år. Førerhunden har offentlig tillatelse til å være med inn på spisesteder og i butikker. Den kjører også gratis med buss, trikk og tog, og i flyene får den være med gratis inn i cabinen. Førerhunden er uten sammenligning det beste hjelpemiddel en synshemmet kan ha for å få en stor bevegelsesfrihet, sikkerhet, vennskap og glede. Hunden er alltid med eieren sin!

Bli fôrvert

ØNSKER DU Å BLI FÔRVERT?

For å få nok førerhunder, har skolen egne avlstisper, Labrador Retriever, Golden Retriever og Schæfer. Disse er plassert i private familier. Når valpene er ca. 8 uker gamle blir de plassert hos fôr-verter. Du kan regne med å ha hunden i ca. 12-18 måneder. Oppfølging skjer ved at skolen jevnlig holder valpesamlinger. Veterinærutgifter blir dekket, og hundemat blir vanligvis utlevert på valpesamlingene. Ellers vil hunden være ditt ansvar.

Valpesamlingene gjør det mulig for skolen å følge utviklingen til valpen det første leveåret. Her får du opplæring i generelt hundehold, som øker sjansene for et vellykket resultat. Du får også en nyttig erfaring, hvis du eventuelt skulle anskaffe deg hund selv på et senere tidspunkt.

Det blir stilt strenge krav til hundene, og et godt resultat er avhengig av at hunden vokser opp i et trygt og godt miljø og blir tilvendt alle de situasjoner som er vanlig i bysamfunn.

 

Husk at det blir trist å levere hunden tilbake. Men den jobben du har gjort er et stort bidrag til at en synshemmet senere får et rikere liv.

Det er stort behov for fôrverter, og dersom du kan tenke deg å bli fôrvert eller er interessert i å høre mer om dette, så kan du kontakte førerhundskolen på tlf. 22 60 35 63 eller fylle ut skolens søknadsskjema.

Vi ønsker fôrverter primært i Østlandsområdet.

Søknadsskjema for fôrverter

Har du erfaring med hunder?
Kan du ha med hunden på jobb eller skole?
Vil hunden være mye alene?

Takk for din interesse!

Kontakt

KONTAKT OSS

  • Facebook - Black Circle

Takk for at du tok kontakt!

Kontonummer: 9049.10.08287

Vipps-nummer: 539246

vipps_logo_rgb.png
bottom of page